Nasi uczniowie są niezwykle dobrymi obserwatorami rzeczywistości. Popatrzcie, jak poradzili sobie z zadaniem, którym było przetworzenie słynnych obrazów tak, aby przedstawiały świat, który otacza nas dzisiaj. Zaskoczeniem raczej nie jest, że wielu autorów w swoich pracach nawiązało do aktualnej, bezsprzecznie dziwnej, ale jak widać jednak troszkę inspirującej rzeczywistości.