Pierwszoklasiści przystępują do programu edukacyjnego pt. “Klub Bezpiecznego Puchatka”. Podczas  serii zajęć uczniowie poznają rozmaite niebezpieczeństwa oraz nauczą się, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.  Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.