126119_podwodny_swiat_rybki_oceanOrganizatorem Rejonowego Konkursu Plastycznego “Kolorowy świat- pod wodą” jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Jak piszą organizatorzy:

“Do podwodnej krainy mamy niewielki dostęp – możemy ją jednak podziwiać w Gdyńskim Akwarium,
na zdjęciach i filmach przyrodniczych. Pokażcie swoim podopiecznym ten przebogaty w formy i barwy świat, niech pobudzi ich wyobraźnię do działania. Zanurkujmy razem w kolorach!”

Celem konkursu jest, między innymi, pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych najmłodszych dzieci, uwrażliwianie dzieci na przyrodę, a także nauka twórczego patrzenia na świat.

 1. 1.      KATEGORIE  I  ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
  2. Prace zostaną ocenione w 2 kategoriach wiekowych:
 • 3-4 lata
 • 5-6 lat
 1. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.
 2. Technika i forma prac:
 • technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane,
  z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.
 1. Na odwrocie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora (poniżej metryczka)
 2. Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 3. Do zestawu prac z danego przedszkola, szkoły lub placówki należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego i adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem placówki.
 4. 2.      KRYTERIA OCENY PRAC

Związek z tematem, samodzielność i pomysłowość w wykonaniu pracy, ogólna estetyka wykonania pracy.

 1. 3.      TERMINARZ KONKURSU
 • Nadsyłanie prac do 15 kwietnia 2014 r.
 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów Konkursu – kwiecień/maj 2014.

Prace należy składać osobiście lub nadesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Tel/fax: (58) 698 86 18, 698 63 02 wew.25
biuro@mdk.gdynia.pl

z dopiskiem:

KONKURS PLASTYCZNY: KOLOROWY ŚWIAT  – POD WODĄ

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 

 1. 4.      UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
 • Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.
 • Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.