Ogłaszamy konkurs na prace plastyczne ukazujące miejsca projektowe wszystkich partnerskich szkół uczestniczących w projekcie„DZIEDZICTWO: PODRÓŻ Z TERAŹNIEJSZOŚCI
W PRZESZŁOŚĆ” w ramach programu Erasmus +.

Cel konkursu:
1. Rozwijanie talentów plastycznych uczniów.
2. Upowszechnienie projektu wśród społeczności szkolnej i poza nią.
3. Zaznajomienie uczniów z wybranymi przez szkoły partnerskie miejscami projektowymi.
4. Urozmaicenie uczniom czasu w okresie zamknięcia szkoły.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Społecznej Jedynki.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klas 0 – III i IV – VIII.
3. Każdy uczeń może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace powinny zostać wykonane na formacie A4 w orientacji poziomej.
6. Praca powinna być opatrzona imieniem ucznia i informacją
z której jest klasy.
7. Uczniowie lub ich rodzice przesyłają skany lub zdjęcia prac do pani Gosi Rybickiej do 8 kwietnia 2020 roku na adres e-mail: m.rybicka@pssp.edu.pl
Oryginały prac należy zatrzymać i dostarczyć osobiście po powrocie do szkoły.
8. Jury wybierze najlepsze prace w każdej z kategorii, które zostaną opublikowane w Internecie. Zostaną one również umieszczone w broszurze, którą prześlemy do szkół partnerskich.
9. Autorzy prac, które zajmą miejsca I – III w każdej z kategorii, otrzymają nagrody rzeczowe.

Wskazówki:
Informacje i zdjęcia dotyczące miejsc projektowych znajdziecie Państwo na padlecie:

https://padlet.com/antoniomachadoalcala/ErasmusHeritage1
(Padlet jest rownież dostępny na stronie internetowej Szkoły)

Pędzle, ołówki i kredki w ruch!

Małgorzata Rybicka
Tatiana Łapińska