aparatSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym „Moja dzielnica, moja ulica”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także Rodziców i Dziadków. Uczestnicy będą rywalizować w czterech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I: uczniowie klas 0-III (szkoła podstawowa)
  • Kategoria II: uczniowie klas IV –VI (szkoła podstawowa)
  • Kategoria III: uczniowie klas I-III (gimnazjum)
  • Kategoria Open: Rodzice i Dziadkowie

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fotografii ulicy, na której mieszka. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić tylko jedno samodzielnie wykonane zdjęcie. Fotografie muszą być wykonane w wysokiej rozdzielczości (minimalna 2448×1632, zalecana 3464×2312).

Prace konkursowe należy przesłać do 10 listopada 2013 na adres mailowy: mojaulica@pssp.edu.pl

Do każdej z prac należy dopisać następujące informacje: imię i nazwisko autora fotografii; wiek autora oraz klasa (nie dotyczy kat. Open); nazwa ulicy i dzielnicy przedstawionej na fotografii. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSSP w  dniu 20.11.2013. Najlepsze prace będą wyeksponowane w gdyńskim Infoboxie!

NIE CZEKAJ!  POKAŻ WSZYSTKIM SWOJĄ ULICĘ!