edukacja_BPMiG_w_RadkowieZapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w nowym konkursie organizowanym przez Pierwszą Społeczną Szkołą Podstawową w Gdyni. Wszelkie szczegóły w załączniku oraz treści artykułu.

Konkurs polonistyczny Planeta. Język ojczysty
Cele konkursu:
• Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw w rozumieniu i użytkowaniu języka polskiego
• Budowanie wrażliwości oraz kompetencji językowych
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku
• Budowanie świadomości konieczności stosowania się w do norm poprawności językowej w budowaniu wypowiedzi oraz precyzyjnego zamykania myśli w słowa
• Poszanowanie dla zasobów bogactwa rodzimej leksyki
Regulamin konkursu polonistycznego Planeta. Język ojczysty

Konkurs polonistyczny Planeta

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów trójmiejskich szkół podstawowych klas IV-VI
Organizacja konkursu:
Konkurs będzie trwał od 2 marca 2015 r. do 4 maja 2015 r. Prace konkursowe należy wysyłać do 4 maja 2015 r. na adres:
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy
Ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
Konkurs: „Planeta. Język ojczysty”
Opis pracy konkursowej: imię i nazwisko ucznia, wiek ucznia, nazwa, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela
O wynikach konkursu zwycięzców poinformujemy telefonicznie. Nagrody rzeczowe dla uczniów oraz dyplomy dla ich nauczycieli zostaną wysłane pocztą.
Forma konkursu: Uczestnik konkursu wykonuje następujące zadania:
1. Uczeń wybiera konkretny materiał językowy, którego źródłem jest artykuł prasowy lub tekst zamieszczony w Internecie. Analizuje wybrany tekst. Zwraca uwagę na poprawność językową, znajduje oraz poprawia pojawiające się w nim błędy językowe. Dostrzega obecność wyrazów obcego pochodzenia, zastępuje je wyrazami rodzimymi. Obecne w tekście emotikony zastępuje odpowiadającymi im słowami oraz/lub znakami interpunkcyjnymi. Analizowany tekst nie może być dłuższy niż jedna strona A4 maszynopisu. Należy załączyć zarówno analizowany tekst, jak i jego korektę.
2. Uczeń tworzy slogan zachęcający do używania wyrazów rodzimych zamiast wyrazów obcych.
Kontakt: koordynator konkursu: Joanna Lisiewicz tel. kom. 514-878-382, lisiewicz@pssp.edu.pl