Mówi się, że najważniejsze jest wnętrze człowieka…

Oczywiście! Nasi uczniowie dzięki pracowni tabletowej i programowi “CURISCOPE” w czasie zajęć mogą w interaktywny sposób uczyć się anatomii. Po założeniu specjalnej koszulki możemy zobaczyć dowolne układy anatomiczne człowieka oraz analizować w szczegółach działania poszczególnych narządów.

Tym razem jako model oczywiście nasz niezastąpiony Pan Dyrektor!