Na ręce Dyrektora  Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni otrzymała list gratulacyjny od Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w związku z wysokimi wynikami osiąganymi przez naszych uczniów. Dziękuję serdecznie i gratuluję nam wszystkim: kadrze pedagogicznej, wszystkim uczniom szkoły oraz rodzicom. Jest to nasz wspólny sukces, który nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich członków naszej społeczności. Jesteśmy dumni, ze nasza praca i wysiłek zostały dostrzeżone i docenione przez władze miasta, tym bardziej, że jesteśmy placówką niepubliczną. Życzę w związku z tym uczniom, nauczycielom i rodzicom dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz realizacji marzeń. Gratuluję i zapraszam do lektury:)!