Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w Konkursie Matematyczno – Plastycznym “Matematyczny Wszechświat”.

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie i własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A4 lub A3.
Pracę należy zatytułować oraz dodatkowo można dodać krótki opis.
W każdej z dwóch kategorii wiekowych (1-4 klasa, 5- 8 klasa) szkolna Komisja wybierze jedną pracę, która weźmie udział w II etapie – ogólnopolskim.

Pracę należy przekazać do dnia 10 grudnia pani Magdalenie Szyposzyńskiej lub innemu nauczycielowi matematyki.
Do pracy należy załączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie. (https://drive.google.com/file/d/1YdG8o_0rSyxlU0Gh9cUPYRxOlwzoDgAd/view)

Konkurs odbywa się przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji:
http://www.snm.edu.pl/p/konkurs-matematyczno-plastyczny.html

Wszystkich miłośników sztuki zachęcamy do odkrywania w niej również matematyki!

Magdalena Szyposzyńska