W 2020 roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypadł na 21 lutego, a w PSSP we wtorek 25 lutego we wszystkich klasach odbyły się zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z naszym pięknym, ale wyjątkowo trudnym językiem. Były quizy tematyczne, konkursy, dyskusje na temat związków frazeologicznych i często popełnianych błędów. Jeśli więc nie chcecie, aby ktoś zbił was z pantałyku podczas dyskusji na języku polskim, to wystrzegajcie się pleonazmów i tautologii.