Uczniowie klasy 5 A PSSP w Gdyni w październiku 2021 r. rozpoczęli międzynarodową przygodę angażując się w projekt eTwinning “Welcome to the green team. Let’s be ECO-friendly.”  

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie, które występuje na całym świecie oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów związanych ze zmianami klimatycznymi na świecie. Projekt zakłada również podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska i recyklingu. Z odpadów zostaną stworzone nowe rzeczy, uczniowie poznają wymarłe i zagrożone zwierzęta oraz pogłębią swą wiedzę dotyczącą istoty  globalnego ocieplenia. Będą także poszukiwać  dobrych metod opóźniania zmian klimatycznych oraz postarają się zmieniać codzienne nawyki tak, by być bardziej przyjaznym dla środowiska. 

Uczniowie realizując cele projektu będą rozwijać swoje kompetencji cyfrowe i technologiczne wykorzystując nowoczesne narzędzia ICT doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności językowe poprzez komunikowanie się w języku angielskim z rówieśnikami ze szkół partnerskich w Portugalii, Litwie, Azerbejdżanie, Chorwacji, Turcji. 

  

Anna Jałoszewska 

Małgorzata Dwórznik