W tym roku szkolnym, podczas zajęć dodatkowych, uczniowie klas 0-3 mają możliwość zgłębiać wiedzę z zakresu Myślenia Krytycznego. Przez cały rok dzieci będą poznawać narzędzia Myślenia Krytycznego oraz uczyć się jak zastosować je w codziennym życiu. Specjalny pakiet, wykorzystywany na zajęciach, „KUFEREK TAJEMNIC” stosuje 3 narzędzia TOC, które gwarantują rozwój umiejętności takich jak: przetwarzanie informacji, tworzenie związków przyczynowo-skutkowych, znajdowanie nowych, kreatywnych rozwiązań, rozwiązywanie problemów, konfliktów, planowanie i realizowanie swoich celów. Dzieci, w swoim spokojnym tempie i poprzez ZABAWĘ, uczą się budowania i stosowania Gałęzi Logicznej, Chmurki oraz Drzewka Ambitnego Celu – krok po kroku, poprzez wiele fantastycznych aktywności pomagają bohaterom opowiadań rozwiązać ich codzienne problemy i wyzwania. Są to zagadnienia z życia każdego małego dziecka – dzięki temu wszystkie dzieci bardzo szybko angażują się i identyfikują z głównym bohaterem.