Uczniowie klasy IIIA zdobywają i poszerzają swoją wiedzę na różne sposoby. Ostatnio spod ich rąk wyszły przepiękne lapbooki (tzw. książki na kolana) o jesieni. Każda praca została wykonana z niezwykłą starannością i zachęca do oglądania, czytania i rozwiązywania zagadek.

W inny, ale też twórczy sposób, dzieci utrwaliły znajomość rzeczowników i czasowników. W oparciu o myślenie wizualne, czyli sposób kodowania informacji dwoma kanałami – werbalnym i wizualnym,  powstały dwa plakaty.  Każde z dzieci przedstawiało wybrany rzeczownik lub czasownik za pomocą ozdobnej czcionki i ramki. Wzajemna zależność słów i obrazów pozwoli na szerszy zakres myślenia oraz utrwali zdobyte przez uczniów wiadomości.