Muzyka to jest wiersz
śpiewany rytmem serca…

Muzyka to dar natchnienia,
dający chwile ukojenia…

Muzyka to wyznanie,
zakochanych serc wołanie…

Muzyka to dobro,
które życie Ci daje…

MONIKA PAŹDZIORNY

Muzyko, Muzyko
Jaka w Tobie siła?
Jakie dźwięków brzmienie,
Taka moc co poraża i tuli – jak tylko się pragnie.
Towarzyszysz nam od prehistorii,
Przeszła� przez wieki z ludzkim cierpieniem,
Z losem łaskawym lub gorzkim.
Dajesz nam wszystkim radość,
Koisz nas, tulisz nutkami różnymi,
W tańcu porywasz rytmem Bossa-novy.
Witasz porankiem – zaspanych
Jesteś z nami dzień cały i jeszcze nocami,
Rozbudzasz pragnienia i smutki łagodzisz.
Gdyby Ciebie nie było –
Tylko wszędzie mur ciszy
Dotkliwie by nas zniewolił.
Ale jesteś tu z nami, Muzyko!
Nie dotniemy Cię, nie zobaczymy,
Lecz wysłuchamy, zagramy i zaśpiewamy…

PAWEŁ CHUDZIŃSKI, KL. IIIG