Okres świąteczny 🎄⭐️🎀❄️☃️ jest nie tylko dobry aby zacieśniać więzy rodzinne ale również aby wzmacniać relacje w grupie i wykorzystać umiejętności nabyte podczas mobilności nauczycieli w ramach Erasmus + 🇪🇺 do Barcelony 🇪🇸 na kursie Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies.
Klasa 0a za pomocą prostych technik doskonaliła nie tylko motorykę małą ale przede wszystkim umiejętności miękkie jak zarządzanie zespołem, podział obowiązków w grupie, zdrowa rywalizacja, zasady fair play. A to wszystko podczas zabawy w zawody na najdłuższy łańcuch choinkowy 🎄🙂