Uczniowie biorący udział w międzynarodowym projekcie eTwinnig I.N.S.P.I.R.E. wspólnie z kolegami z europejskich państw nawołują do pokoju na świecie. Wspólnie wspieramy Ukrainę i jej mieszkańców.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!