Klasa zerówkowiczów w naszej szkole jest klasą Montessori, nauczanie przebiega zgodnie z założeniami podstaw programowych oraz jest wzbogacone o elementy pedagogiki Montessori. Podręcznikiem wiodącym jest propozycja Joanny Białobrzeskiej „ Od A do Z”, poza tym proces dydaktyczno- wychowawczy jest ściśle wiąże się z szeregiem pomocy Montessori. W klasopracowni znalazły się następujące grupy materiałów : Materiał do ćwiczeń z życia praktycznego . Dzięki niemu dzieci uczą się dbać o otaczające środowisko (sprzątanie, czyszczenie, przenoszenie przedmiotów), wdrażają się do odpowiednich zachowań …