Z okazji pierwszego dnia wiosny, uczniowie  klasy pierwszej udali się do Gdyńskiego Akwarium na warsztaty biologiczne pt.:  Mieszkańcy koralowego zakątka. Podczas  zajęć dzieci obejrzały prezentację , która przybliżyła im świat koralowców . Potem udały się do laboratorium biologicznego , gdzie przy użyciu mikroskopów obserwowały budowę szkieletu kolonii koralowców i jeżowców oraz poznały rozgwiazdę i inne bezkręgowce rafowe. Podczas zajęć laboratoryjnych pierwszaki uzupełniały także specjalne karty pracy, które podsumowywały zdobyta przez nich wiedzę. Po warsztatach , zaciekawieni morskim światem uczniowie zwiedzili ekspozycje i poznali innych mieszkańców far koralowych, toni oceanicznej, gęstych tropików Amazonii oraz Morza Bałtyckiego.