Przez cały ubiegły tydzień we wszystkich klasach w naszej szkole odbywały się lekcje wychowawcze. Jak co tydzień… Jednak te lekcje były inne… Niosły ważne przesłanie. Przypominały o potrzebie szacunku, akceptacji, tolerancji wobec wszystkich. Przypominały o tak niepozornych, a ważnych na codzień kulturze, takcie, opanowaniu i spokoju.

O sprzeciwianiu się wobec zła, reagowaniu na nie, ale we właściwy sposób. Bo to “przemoc rodzi przemoc”, jedno złe słowo prowadzi do następnego, kolejne słowo do czynu i lawina nienawiści zaczyna się toczyć. Jako wychowawcy i nauczyciele staraliśmy się pokazać naszym dzieciom, że można to przerwać, że trzeba to przerwać…

I,  mimo że to przecież oczywiste, będziemy im, jak zawsze, o tym przypominać.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zarówno teraz, ale i jako dorośli zdadzą egzamin z tej lekcji na piątkę z plusem…