FB_PSSP2Nasi uczniowie osiągnęli najwyższy wynik w Gdyni w tegorocznym ogólnopolskim sprawdzianie klas szóstych we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych!

 Nasza szkoła od wielu lat szczyci się wysokimi wynikami, które osiągają nasi szóstoklasiści w ogólnopolskim sprawdzianie kończącym szkołę podstawową. Tegoroczny sprawdzian był sprawdzianem szczególnym: przeprowadzonym po raz drugi w nowej formule i jednocześnie decyzją MEN po raz ostatni, czego uczniowie mieli świadomość praktyczne od połowy roku szkolnego. Uczniowie naszej szkoły uzyskali ponownie wynik, nie tylko najlepszy w Gdyni, ale jeden z najlepszych w całym województwie pomorskim. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy uczniów, nowatorskim programom, zaangażowaniu nauczycieli i niepowtarzalnej atmosferze panującej w naszej szkole. Dzięki wysokim wynikom nasi szóstoklasiści będą mogli kontynuować naukę w wybranych przez siebie najlepszych trójmiejskich szkołach gimnazjalnych.

Nasi uczniowie osiągnęli w tym roku w pierwszej części egzaminu – 86% (j. polski 86%, matematyka 86%), w drugiej części – j. angielski- 98%.

 A oto garść danych statystycznych dotyczących wyników sprawdzianu 2016 w województwie oraz mieście Gdyni.

Wynik średni sprawdzianu w województwie pomorskim:

część pierwsza – 61%, (j. polski – 69, matematyka – 52)

część druga-  j. angielski 70%,

wynik średni sprawdzianu w mieście Gdyni –

część pierwsza – 68%,

część druga –   80%.

Szóstoklasistom oraz rodzicom jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku całorocznej i wytężonej pracy oraz życzymy dalszych sukcesów!