Po trudach  przygotowań i stresie związanym z samymi egzaminami nasze klasy ósme wyjechały na ostatnią wycieczkę w szkole podstawowej doKrakowa i jego najbliższych okolic. Zaczęli od zwiedzenia Kopalni Soli „Wieliczka”. Następnego dnia jedna grupa wybrała całodzienną rekreację w Zatorze w Energylandii, druga podziwiała skarby zgromadzone w krakowskich muzeach – z „Damą z gronostajem” Leonarda da Vinci na czele. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni. Następny szkolny wyjazd – już w liceum.