Pierwszy listopada to szczególny dzień. Dzień, kiedy jesteśmy  blisko tych, którzy odeszli – naszych najbliższych. Jak ważna jest pamięć  o nich uczyły się najmłodsze dzieci. Klasa I B i I A  zadbała  na cmentarzu witomińskim  o kilka grobów tych  najbardziej zaniedbanych i opuszczonych. Dzieci dzielnie porządkowały mogiły i zapalały wiele, wiele zniczy….