Zbliżające się Święto Niepodległości skłania nas do rozmyślań na temat patriotyzmu, czasów wojny i pokoju oraz naszego poczucia bezpieczeństwa wewnątrz granic własnego państwa. W tym roku, oprócz lekcji typowo historycznych upamiętniających tę ważna datę, postanowiliśmy przygotować kartki dla polskich żołnierzy przebywających na misjach.