Bez wątpienia jednym z ważniejszych wydarzeń tego tygodnia była uroczystość „Pasowania na Żaka Zerówiaka”,  która odbyła się w poniedziałek 24 .10. 2016 r. Do tego wydarzenia maluchy przygotowywały się  przez kilka tygodni. Z wielkim przejęciem zaprezentowały

część artystyczną przed zgromadzonymi rodzicami i gośćmi.  Pan dyrektor , zgodnie z prośbą dzieci, wypowiadając słowa: ”Pasuję cię na Żaka Zerówiaka” i używając wielkiego ołówka oficjalnie przyjął ich do grona społeczności szkolnej. Rodzice dumni ze swoich pociech nie kryli wzruszenia. Najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie prezentów oraz wspólny poczęstunek  przy smakowicie zastawionym stole.