Pierwszy tydzień nauki przebiegał pod hasłem: Poznajemy się. Organizowaliśmy zajęcia integrujące zespół klasowy. Codzienne spotkania na elipsie (wyznaczone miejsce na podłodze) i lekcje ciszy przy muzyce relaksacyjnej doskonale stymulują dzieci i zachęcają do wytężonej pracy w ciągu całego dnia . Zorganizowaliśmy galerię klasową ze zdjęciami wszystkich uczniów, którą umieściliśmy na wizerunku ślimaka – symbolu Montessori. W ramach kształtowania pojęć matematycznych dzieci poznawały pojęcie zbioru, uczyły się dostrzegania regularności rytmicznych (pierwsza grupa ćwiczeń rytmicznej organizacji czasu : dzień – noc, pory roku). Dzieci dokonywały pomiarów wzrostu z zastosowaniem centymetra krawieckiego (kto jest najniższy, a kto najwyższy w klasie ?) W zakresie edukacji językowej na każdych zajęciach dzieci mają okazję do swobodnych wypowiedzi (np. w poniedziałki opowiadamy o minionym weekendzie). Ćwiczymy analizę i syntezę słuchową ze zwróceniem uwagi na występowanie danej głoski na początku, w środku czy na końcu wyrazu. Poznaliśmy już graficzny symbol głoski „a” , a dzieci wykonały „portrety” tej litery. Jeżeli chodzi o edukację przyrodniczą – zapoznajemy się z budową jabłka, próbujemy rozróżniać owoce od warzyw. Wybraliśmy się na spacer, by odszukać dary lasu: owoce, nasiona, liście. Dzieci miały okazję, aby klasyfikować swoje leśne skarby, dostrzegając różnice między nimi. Następnie wspólnie wykonały pracę metodą collage pt. „Szczęśliwe Drzewo”. Nasi uczniowie aktywnie włączyli się do akcji „Sprzątanie świata” w piątek 15 września i wspólnie ze starszymi kolegami posprzątali teren wokół szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę segregacji śmieci.