Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny

 2018/2019

WRZESIEŃ.

Wracamy do szkoły.
1.Poznajmy się.
-Powitanie nowych członków świetlicy
-Zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona)
-Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.

2.Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.
-Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów świetlicy
-Poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy

3.Wakacyjne wspomnienia.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji
-Wakacyjne pamiątki,
-Malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji,
-Gry i zabawy na powietrzu,
-Praca z mapą

4.Przestrzegamy zasad ruchu drogowego
-Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze,
-Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię (prezentacja w terenie),
-Tworzymy kodeks pieszego,
-Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych

5.Sprzątamy Świat.
-Jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły,
-Pogadanka tematyczna: Dlaczego ludzie śmiecą.

6.Pożegnanie lata.
-Moje letnie przygody, luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata,
-Malowanie farbami, kredkami scenki z minionego lata.

7.Nadchodzi jesień
-Wycieczka po okolicy. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, sprzątamy zwiedzaną okolicę.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie.
-Układanie krzyżówek z hasłem jesień.

PAŹDZIERNIK

8.Zwierzęta wokół nas.
-Wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach. Co to są zwierzęta nocne?
-Rozpoznawanie różnych gatunków ssaków,
-Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach,
-Gry i zabawy dramowe; odgłosy zwierząt.

9.Jesienne zmiany w przyrodzie.
-Pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie.
-Poznajemy i zbieramy liście do szkolnego atlasu liści,
-Pospolite drzewa liściaste, iglaste
-Wycieczka.
-Rozpoznawanie jesiennych liści, określanie kształtu, koloru,
-Wykonanie kompozycji jesiennej postaci – naklejanie liści na dużym kartonie,
-Wykonanie jesiennych bukietów z liści, traw, jarzębiny.

10.Jesienne prace w ogrodzie
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie.
-Rozmowa na temat związków przyczynowo – skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku.
-Jesienna pogoda. Wypowiedzi uczniów na temat pogody.
-Jesienne skarby. Zorganizowanie jesiennej wystawki. Wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu i ogrodu, parku.
-Wykonanie z masy papierowej dowolnego owocu lub warzywa, wystawa prac.
-Zabawy dramowe odgadnij kim jestem.
-Czytanie tekstu z podziałem na role.
-Wiersze o tematyce jesiennej. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Pomidor J. Brzechwy. Wspólne zabawy dramowe odgadnij jakim jestem warzywem.

11.Dzień Edukacji Narodowej.
-Rozmowa uczniów z nauczycielem na temat jego pracy,
-Przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń. .

LISTOPAD.

12.W zdrowym ciele zdrowy duch.
-Pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią.
-Witaminy z owoców i warzyw,
-Sposoby przechowywania owoców i warzyw,
-Głośne czytanie przepisów na surówki i sałatki,
-Wspólna rozmowa nt. jaki wpływ ma pogoda na ubiór i zdrowie.
-Zapoznanie dzieci z dietą śródziemnomorską

13.Świetlicowe przyjaźnie.
-Swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach,
-Praca plastyczna mój przyjaciel.

14.Ptasie odloty.
-Żegnamy odlatujące ptaki. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach.
-Głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii.
-Rozpoznawanie ptaków i ich nazw.
-Wspólna rozmowa na temat; dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę?
-Oglądanie książek o ptakach, albumów…
-Wykonanie papierowej składanki ptaka.
-W jaki sposób pomagamy ptakom które zimują w kraju? Pogadanka.

15.Zmiany pór roku.
-Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
-Rozmowa nt. zmian przyrody w różnych porach roku i ich wpływie na życie ludzi, zwierząt i roślin.
-Ilustrowanie utworu muzycznego A. Vivaldiego Cztery pory roku(jesień).

16.Narodowe Święto Niepodległości.
-Opowiadanie nauczyciela o historii Polski połączone z oglądaniem ilustracji, albumów.
oUdział w uroczystości szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
-Przybliżenie uczniom symboliki barw narodowych i sztandaru szkolnego.

GRUDZIEŃ

17.Moja rodzina.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacją przyniesionych pamiątek, zdjęć.
-Rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny.
-Zabawa w architekta – dom moich marzeń.
-Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie Jak postępować, by tworzyć kochającą się rodzinę?
-Gry i zabawy dramowe zgadnij kim jestem.
-Wspólna rozmowa nt. Jak dzielę się obowiązkami z rodzeństwem, by pomóc rodzicom?

18.Książka moim przyjacielem.
-Jak zachęcić innych do czytania książek
-rozmowa.
-Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz, uczniowie prezentują swoje ulubione książki.
-Czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role.
-Wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania.
-Piszemy własne opowiadanie, bajkę, wiersz. Odczytanie najciekawszych prac.
-Opowiadamy i czytamy baśnie.

19.Nasze zabawy w teatr.
-Wyjaśnienie znaczenia słowa teatr.
-Wspominamy nasze przedstawienia szkolne i towarzyszące im emocje.
-Kto jest kim w teatrze? Projektowanie obsady i scenografii do wybranego mini przedstawienia.
oZabawa w teatr z wykorzystaniem dramy. Inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.
-Próba odpowiedzi na pytanie: gdybyś w przyszłości pracował w teatrze, kim chciałbyś zostać?

20.Otrzymujemy i dajemy prezenty.
-Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty.
-Adresowanie koperty. Krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata.
-Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna.
-Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.
-Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.

21.Przygotowujemy się do świąt.
-Wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka.
-Słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia.
-Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.
-Tradycje Bożego Narodzenia. Drama Przyjmujemy Mikołaja w domu.
-Wspólna rozmowa nt. przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu.
-Swobodne wypowiedzi nt. Przygotowań do Wigilii.
-Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.
-Pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy.
-Szkolna Wigilia
-Śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.

22.Poznajemy zwyczaje świąteczne i noworoczne.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat szopek urządzanych w kościołach.
-Omówienie ilustracji przedstawiającej szopki.

STYCZEŃ

23.Witamy Nowy Rok.
-Swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok.
-Zabawy zimowe na śniegu i lodzie: rzuty śnieżkami do tarcz, do wyznaczonego celu.
-Jak zaplanować bal karnawałowy – wspólna rozmowa.
-Konkurs Pomysł na najciekawszy strój karnawałowy i jego wykonanie.

24.Zima, Zima.
-Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy.
-Zabawy ruchowe na boisku.
-Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki.
-Wycieczka po okolicy, podsumowanie poczynionych obserwacji.
-Jak pomagamy ptakom podczas zimy.
-Malowanie zimowych drzew różnymi technikami, np. mokre w mokrym, malowanie pastą, świecą. Barwy zimne.
-Ćwiczenia ruchowe i naśladowanie kołysania się drzew, pracy drwali, łamania się gałęzi.
-Gry i zabawy dramowe: naśladujemy ptaki.
-Rysunek kredką Dokarmiamy ptaki.

25.Bezpiecznie na śniegu i lodzie..
-Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych.
-Rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad.
-Gry i zabawy dramowe odgadnij dyscyplinę sportu.
-Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych.

26.Dzień Babci i Dziadka.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem.
-Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.
-Drama – praca w dwójkach – próby składania życzeń.
-Rozmowa nt. szacunku do osób starszych.

LUTY

27.Przyglądamy się zimie.
-Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.
-Gry i zabawy na śniegu, toczenie kul, lepienie bałwana.
-Wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, papieru kolorowego.
-Obserwacja pogody w lutym: temperatura, opady, długość dnia.
-Obserwacja stopnia zanieczyszczenia śniegu, roztopienie śniegu, filtrowanie wody.
-Malujemy zimę – praca plastyczna.

28.Tropimy ślady na śniegu.
-Tropienie i rozpoznawanie śladów zostawianych przez kolegów.
-Analiza kształtu śladów zwierząt na podstawie ilustracji, rozpoznawanie zwierząt po śladach innych niż tropy, np. ptasie pióra.
-Praca plastyczna: Fantastyczne zwierzaki i ich ślady.
-Układanie i rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce zimowej.

29.Dokarmiamy zwierzęta zimą.
-Rozmowa na temat sposobu dokarmiania zwierząt zimą.
-Pogadanka – jak należy się zachowywać na zajęciach terenowych.
-Praca plastyczna Zwierzęta zimą.
-Gry i zabawy dramowe naśladujemy zwierzęta.

30.Dbamy o naszą świetlicę.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy.
-Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyki świetlicy.
-Jak należy dbać o sprzęt szkolny – rozmowa.
-Giełda pomysłów Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza.

MARZEC.

31.Pory dnia i roku.
-Rozmowa nt. dobowego ruchu Ziemi: dzień, noc.
-Praca z globusem.
-Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji i lekkomyślność zagraża ziemi.
-Swobodne wypowiedzi nt. zmiany pogody w ciągu roku. Zjawiska jakie obserwujemy przy tych zmianach.
-Warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.

32.Zapach przedwiośnia.
-Analiza przysłowia  W marcu jak w garcu.
-Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnego wyjścia.
-Obserwacje podczas spaceru oznak przedwiośnia.
-Swobodna rozmowa nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w przyrodzie.
-Ćwiczenia i zabawy ruchowe i oddechowe tematycznie związane z przedwiośniem.

33.Kluby przyjaciół Ziemi.
-Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi.
-Zapoznanie z fundacjami i klubami pomocy: Przyjaciele Ziemi, Pokojowy Ruch Zielonych, Światowy Fundusz Ochrony Przyrody. Praca z przygotowanymi materiałami.
-Jak ja mogę pomóc Ziemi? – swobodne wypowiedzi.
-Próba refleksji nad obecną sytuacją.

34.Obserwujemy przyloty ptaków.
-Spacer po najbliższej okolicy.
-Obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych, zapoznanie z budową ptaków, określenie kierunków przylotów i odlotów.
-Obserwacja ptasich gniazd, określenie miejsc budowy gniazd i materiałów budowlanych.
-Rola gniazd w życiu ptaków – swobodne wypowiedzi.
-Praca plastyczna Ptasie powroty.

35.Powitanie Wiosny.
-Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.
-Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny.
-Układanie haseł witających wiosnę.
-Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.

KWIECIEŃ.

36.Poznajemy drzewa.
-Obserwacja drzew rosnących wokół szkoły, nazywanie ich, wskazywanie cech charakterystycznych, zaliczanie do drzew liściastych, iglastych, omówienie warunków życia.
-Rozpoznawanie drzew po liściach, igłach.
-Budowa liści.
-Swobodna rozmowa – uczniowie opisują poznane drzewa, wykazują różnice i podobieństwa.

37.Wiosenne prace.
-Swobodne wypowiedzi dzieci o wiosennych pracach w ogródku.
-Rozmowa z dziećmi o wyglądzie najbliższej okolicy, określenie co możemy zmienić, poprawić, naprawić, posprzątać.

38.Malujemy pisanki.
-Swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi nt. zwyczajów wielkanocnych.
-Malowanie pisanek.
-Ustne wypowiedzi opisujące własną pisankę, pisankę marzeń.
-Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych , ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus
-dyngus.
-Czytanie o tym zwyczaju z materiałów źródłowych.
-Własne doświadczenia związane z tym świętem – rozmowa.

39.Składamy świąteczne życzenia.
-Indywidualne wypowiedzi uczniów o zwyczajach wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pisania świątecznych kart.
-Zgromadzenie świątecznych kart, opisywanie ich, zwrócenie uwagi na elementy umieszczone na kartach.
-Wspólne zgromadzenie słownictwa potrzebnego do napisania świątecznych życzeń.
-Projektowanie własnych kart i pisanie życzeń.

MAJ

40.Majowe święta.
-Oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 Maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki  Konstytucja 3 maja.
-Opowiadanie nauczyciela o Konstytucji i czasach,w których powstała.

41.Wiosenna pogoda.
-Wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju.
-Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy.
-Praca plastyczna Polne Kwiatki.
-Poznanie różnych gatunków chwastów: wzajemne prezentowanie chwastów zebranych w drodze do szkoły.
-Próba nazwania roślin na podstawie własnych wiadomości.
-Swobodne wypowiedzi o przyczynach i sposobach zwalczania chwastów.
-Czy zioła to chwasty? – wspólne wyjaśnienie; kiedy roślina zielona może być uznana za szkodliwy chwast.

42.Moja rodzina.
-Wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny.
-Przytaczanie rodzinnych anegdot.
-Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.
-Praca plastyczno – literacka; wykonanie kartki z rodzinnego albumu.
-Zabawa pantomimiczna: Czyj to portret?.

43.Moja mama, mój tata.
-Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy.
-Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty.
-Moi rodzice – praca plastyczna.

44.Nasze zdrowie.
oPróba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na lekcjach wf?
-Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną, zajęcia na boisku szkolnym.
-Głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.
-Odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie.
-Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie.

CZERWIEC.

45.Dzień Dziecka

46.Poznajemy prawa dziecka.
-Wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata.
-Praca z mapą. Odnajdywanie na mapie świata regionów, które zamieszkują poznani na fotografii ludzie.
-Próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?
-Uważne, wyraziste odczytanie Praw Dziecka i dokładne ich omówienie, wyjaśnienie
-Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci
-Order Uśmiechu.
-Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę.

47.Lato, lato…
-Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.
-Mój przepis na lato – pisemna praca w grupach.
-Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki.
-Swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania wolnego czasu.
-Praca plastyczna pt. Lato.

48.Obserwujemy otaczającą nas przyrodę.
-Obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie.
-Swobodne wypowiedzi na ww. temat.
-Zabawa dramowa: szukanie w swoim otoczeniu przedmiotów, które mogą odtworzyć dźwięki deszczu, wiatru, błyskawicy, grzmotu…

49.Gdzie na wakacje.
-Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.
-Nauka wakacyjnych i letnich piosenek.
-Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

50.Wakacyjne przestrogi.
-Swobodne wypowiedzi uczniów nt.  Jak bezpiecznie podróżować?
-Zabawa dramowa – zgubiłem się!
-Przypominamy numery alarmowe.
-Układamy wakacyjny regulamin.

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej będzie realizowany
w miarę możliwości lokalowej, ilości zapisanych uczniów
do świetlicy oraz warunków atmosferycznych.