W ramach zimowych kiermaszów charytatywnych udało nam się uzbierać kwotę 2715, 15zł. Dziękujemy za zaangażowanie uczniów z klas 4B i 4C oraz Rodziców, którzy wsparli naszą akcję. Zebrana kwota zasili  fundusze przeznaczone na zakup sprzętu do naszej nowej sali gimnastycznej.