Odebraliśmy dzisiaj list z podziękowaniem z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dotyczącym prezentowanych przez Stowarzyszenie IN GREMIO zagadnień związanych z realizowanym przez nas  “Gminnym Programem Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2015-2018”. Nasze prezentacja miała miejsce na konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku “Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w szkole”.