Szkoła Podstawowa w Kiełpinie dziękuje Wolontariuszom PSSP w Gdyni za przekazanie zabawek i gier dydaktycznych do wiejskiej świetlicy szkolnej.