Powstanie warszawskie od dawna wzbudza wiele emocji. Polacy dopiero po upadku komunizmu mogli opowiedzieć jego prawdziwą historię. Od jakiegoś czasu pojawiają się zarówno publikacje gloryfikujące powstanie jak i podważające jego sens. Środowisko naukowe podzieliło się w dyskusji zadając pytania czy powstanie powinno wybuchnąć chociaż nie miało szans powodzenia? Czy miało sens skoro przyniosło niepotrzebną śmierć 180-ciu tysięcy cywilów i zniszczenie miasta? Czy należało tłumić niepohamowane pragnienie walki? Czy po pięciu latach egzekucji, terroru i łapanek, po zagładzie getta i masowym mordowaniu Żydów, Warszawiacy nie mieli prawa do zaspokojenia głodu zemsty? Klasa 8a długo szukała odpowiedzi na te pytania rzetelnie analizując wspomnienia powstańców, raporty, rozkazy, prasę, piosenki i wiersze z czasów okupacji. Finałem poszukiwań była dzisiejsze debata oxfordzka podczas której nasi ósmoklasiści bronili i obalali konieczność wybuchu Powstania Warszawskiego.