Wybory są dla społeczeństwa swoistego rodzaju sprawdzianem umiejętności stosowania demokratycznych zasad i znajomości ich znaczenia . Dlatego też bardzo chcemy, by nasi uczniowie nabywali te umiejętności w Szkole. Ponieważ przez kolejne trzy lata będziemy obserwować kolejne wybory postanowilismy to wykorzystać. Klasy siódme przygotowały informacje na temat poszczególnych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Gdyni i stworzyły prezentacje na jednej z tablic szkolnych. Klasa ósma z Panią Martą przygotowała karty do głosowania, urnę i listy wyborcze. Prawybory miały miejsce dwa dni przed tymi prawdziwymi i mogli wziąć w nich udział uczniowie od klasy VI wzwyż. Komisję wyborczą utworzyli ochotnicy z najstarszej klasy w Szkole a głosowanie odbyło sie w czasie długiej przerwy. Ponieważ jest już po wyborach samorządowych możemy śmiało opublikować nasze wyniki, dla nas jednak sukcesem i największą wartością tego projektu była frekwencja uczniów i ich zaangażowanie. Zreszta zobaczcie sami:)