Program ten skierowany jest do uczniów klasy 0 i 7. Głównymi celami programu jest opieka dzieci z klas starszych nad dziećmi z zerówki oraz wsparcie najmłodszych w początkowym etapie kształcenia.

CELE PROGRAMU:

– ułatwienie młodszym dzieciom rozpoczęcie nauki w szkole i odnalezieniu się w nowym miejscu,

– poznanie środowiska szkolnego i zasad obowiązujących w społeczności szkolnej,

– podniesienie pewności siebie i samooceny dzieci,

– rozwinięcie umiejętności interpersonalnych poprzez nawiązywanie indywidualnych, trwałych, osobistych i odpowiedzialnych więzi,

– rozwinięcie nowych zainteresowań,

– rozbudzenie otwartości, komunikatywności i kreatywności dzieci,

– rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych,

– zdobycie cennych doświadczeń opieki nad młodszymi kolegami,

– rozbudzenie poczucia odpowiedzialności,

– zmotywowanie społeczności szkolnej do działania,

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

– starsi koledzy na zorganizowanych spotkaniach pomagają swoim młodszym dzieciom, opiekują się nimi, pomagają poznać środowisko szkolne, poszerzają horyzonty i razem spędzają czas,

– w programie biorą udział wszyscy uczniowie klas 0 oraz 7,

– starsi i młodsi uczniowie spotykają się, spędzają czas na rozmowach i wspólnych działaniach,

– program polega na wytworzeniu dobrej relacji między dzieckiem rozpoczynającym naukę w oddziale przedszkolnym, a jego starszym  kolegą,

– taka relacja stymuluje rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych poprzez zawierane przyjaźnie,

– relacja jest relacją długotrwałą,

– czas realizacji: rok szkolny,

– tryb realizacji projektu: cykliczny

– program może być modyfikowany w trakcie realizacji według potrzeb i zainteresowań uczniów, a podjęte działania, które nie zostały tu uwzględnione, będą wynikać z bieżącej pracy szkoły,

 

ZADANIA NAUCZYCIELI:

– zapewnienie warunków do realizacji zadań,

– czuwanie nad zachodzącymi interakcjami,

– wspieranie inicjatyw uczniowskich,

– doradztwo,

Lp TERMIN TEMATYKA SPOTKAŃ ZADANIA
1 Wrzesień Poznajemy się. -zapoznanie klas,

– wybór opiekunów,
-wspólne spędzanie czasu w sali lekcyjnej oraz poza nią,

– zabawy integracyjne na boisku szkolnym

– nauka zasad dotyczących utrzymywania porządku w salach (układanie zabawek, książek itp.)

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

2 Październik Poszukiwanie jesieni. – szukanie pierwszych oznak jesieni, wyjście do pobliskiego lasu,

– czytanie bajek przez starsze dzieci

– uczestniczenie w uroczystości „Chrzest zerówkowicza”

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

3 Listopad Zabawy stolikowe. – nauka wiązania butów

– gry planszowe

– przygotowanie wróżb i zabaw

andrzejkowych

4 Grudzień Świąteczny czas. – zabawy na boisku szkolnym,

– wspólne wykonanie kartki świątecznej lub ozdób,

– opowiadanie o tradycjach bożonarodzeniowych, wspólne śpiewanie kolęd,

 

5 Styczeń Zimowe szaleństwa – wspólne wykonanie laurek dla babci i dziadka,

– zabawy na świeżym powietrzu,

– gry stolikowe,

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

6 Luty Walentynki. – przygotowanie walentynek,

– rozmowy na temat zasad obowiązujących w szkole,

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

7 Marzec Wiosna, ach to ty! – szukanie oznak wiosny, wyjście na wspólny spacer,

– wspólne obchody pierwszego Dnia Wiosny (np. wykonanie ozdób w klasach, wiosenne zabawy)

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

8 Kwiecień Kwiecień plecień… – gry planszowe i zabawy integracyjne

(np.Kalambury, układanie puzzli, kolorowanki)

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

9 Maj Bawimy się na świeżym powietrzu – zajęcia sportowe,

– szukamy pomysłów na festyn rodzinny,

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

10 Czerwiec Nadchodzą wakacje – zabawy na boisku szkolnym,

– rozmowy na temat bezpiecznego spędzania czasu na wakacjach.

– odwiedziny w trakcie przerw i wspólne zabawy,

 

Opracowała

Alicja Grześkowiak