W tym roku szkolnym uczniowie klas szóstych realizują projekt eTwinning pt.: “Wisdom Behind Proverbs”, czyli “Mądrość ukryta w przysłowiach”.

 W projekcie uczestniczą również uczniowie ze szkół w Hiszpanii, Rumunii i Słowenii. Cele projektu to, m.in.:

– podtrzymanie znajomości przysłów i ich znaczeń przez młodych ludzi,

– poznanie tożsamych przysłów w krajach partnerskich – zorientowanie się na ile są podobne, a na ile się różnią,

– wzrost umiejętności językowych i TIK,

– wykorzystanie znajomości języka angielskiego w praktyce,

– wzrost umiejętności współpracy w grupie,

– poznanie rówieśników ze szkół w krajach partnerskich.

Prezentujemy pierwsze efekty pracy uczniów klasy VI b. Jedna z grup pracowała nad przysłowiem “Kuj żelazo, póki gorące”, a druga grupa zajęła się przysłowiem “Pozory mylą”. Błędy językowe, które się pojawiają, wynikają z faktu, że młodzież pracowała samodzielnie, jedynie z nieznaczną pomocą nauczyciela. Jedno jest pewne, wszyscy wspaniale się spisali, a w dodatku świetnie się bawili!