Z okazji Dnia Kobiet klasa III a, oprócz wizyty w kinie, realizowała projekt edukacyjny pt. Kobiety w świecie mężczyzn. Celem projektu było zdobycie wiedzy na temat genezy Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz zastanowienie się dlaczego wśród laureatów Nagrody Nobla jest niewiele kobiet? Czy kobiety i mężczyźni mają równe szanse na osiąganie sukcesów

zawodowych i naukowych?

W pierwszym dniu projektu uczniowie zostali podzieleni na grupy.Ich zadaniem było wskazanie trzech osób, które zasłynęły w różnych dziedzinach. Oto polecenia:

-wymień 3 sławne osoby, które zajmowały się nauką, -wymień 3 sławne osoby ze świata sportu,
-wymień 3 osoby, które napisały książkę,

– wymień 3 osoby ze świata polityki, -wymień 3 zawody,

– wymień 3 sławnych ludzi, którzy w historii świata rządzili państwami, -wymień 3 sławne osoby ze świata muzyki,
– wymień 3 sławne osoby ze świata filmu,
-wymień 3 osoby, które Was uczą,

-wymień 3 osoby, które założyły wielkie firmy.

Następnie uczniowie wspólnie odczytali odpowiedzi. Jeżeli wśród nich było więcej mężczyzn niż kobiet, wrzucali kostkę do słoika z napisem „M”, jeżeli zaś kobiet, to kostka lądowała

w słoiku z napisem „K”. Wynik był oczywisty, a słoiki pomogły w wizualizacji omawianego zagadnienia.

Kolejnym zadaniem było postawienie sobie pytania:

  • Dlaczego wśród sławnych osób przeważają mężczyźni? A gdzie są w takim razie kobiety?
  • Czy wszystkie zawody może wykonywać każdy człowiek, czy każdy się do wszystkiego nadaje?
  • Czy są takie dziedziny życia, w których przeważają kobiety lub mężczyźni i dlaczego tak się dzieje?
  • Kto wykonuje prace związane z domowymi obowiązkami?

Uczniowie chętnie wymieniali swoje poglądy. Zauważyli, że każdy człowiek ma swoje predyspozycje, możliwości, potrzeby i to niezależnie od płci. Każdy powinien mieć możliwość wyboru, by dążyć do celu i osiągać sukcesy w poczuciu, że prawa są równe dla każdego.

W kolejnych dniach uczniowie poznawali znane polskie kobiety, które na trwałe zapisały się

w historii Polski i świata. Do realizacji zadań wykorzystali kody qr, maty do kodowania oraz tablety. Uczniowie sczytywali kody, odczytywali nazwiska kobiet i rozpoznawali ich wizerunki. Kody były umiejscowione na konkretnych polach, których współrzędne określali

uczniowie. W kolejnych zadaniach grupy poszukiwały i dopasowywały informacje o życiu pracy „rozkodowanych” kobiet. Dzięki takim aktywnościom uczniowie powtórzyli zasady pisowni imion i nazwisk oraz nauczyli się pisać notatki biograficzne.
Na następnych lekcjach uczniowie skupili się polskich noblistkach, na temat których wykonali

piękne, kolorowe notatki. Potem wybrali jedną, której prace chcieliby wykonywać. Była to Maria Skłodowska – Curie. W ślad za nią trzecioklasiści podjęli badania nad zagadnieniem dlaczego ogień płonie i wykonali doświadczenie pt. „Świeczka w słoiku”. Kolejnym badaniem było badanie właściwości mleka. Mleko zawiera w sobie dużo tłuszczu i ma inne napięcie powierzchniowe niż woda. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie. Dzięki tej zależności kropelki barwnika utrzymywały się na powierzchni. „Magiczny” efekt pojawił się w momencie dodania do mleka z barwnikami płynu do naczyń. Detergent (w naszym przypadku płyn do naczyń) obniżył napięcie powierzchniowe wody i łączy się z cząsteczkami tłuszczu. Dzięki barwnikowi uczniowie zobaczyli jak tłuszcz razem z barwnikiem „ucieka” od patyczka nasączonego płynem do mycia naczyń.

Takie aktywności nie tylko zaktywizowały uczniów, ale w kreatywny sposób przybliżyły biografie znanych polskich kobiet

B.K.