W Społecznej Jedynce realizowane są obecnie dwa poważne projekty historyczno-archiwalne.
W miniony piątek w Pałacu Staszica w Warszawie podpisany został list intencyjny, w którym strony zobowiązały się do realizacji projektu poszukiwania zaginionego w czasie wojny Archiwum Związku Młodzieży Polskiej “Zet”. Partnerami Społecznej Jedynki i Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego w tym przedsięwzięciu są: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Zakład Pomocniczy Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Dzień wcześniej nasi uczniowie wzięli udział w spacerze śladami powstania warszawskiego, przygotowując się w ten sposób do realizacji projektu związanego z odnalezionymi kilka lat temu w Gdańsku negatywami fotografii powstańczych gdynianina – Joachima Joachimczyka.
Obszerna relacja fotograficzna z wyjazdu już wkrótce, a dla niecierpliwych kilka zdjęć: