Klasa I A zaprezentowała przedstawienie pt. „Rok i jego dzieci”. Uczniowie zaprosili na nie swoich Rodziców oraz Babcie i Dziadków. Mali aktorzy wcielili się w różne role – był Stary i Nowy Rok, Miesiące oraz Pory Roku. Dzieci z wielkim przejęciem demonstrowały barwne stroje, recytując swoje role oraz śpiewając „Noworoczną piosenkę”. Po przedstawieniu wszyscy zaproszeni udali się na słodki poczęstunek.

Wychowawczyni składa serdeczne podziękowania zaangażowanym w to przedsięwzięcie Rodzicom oraz Osobom, które wsparły ją swoją pomocą podczas przygotowania oraz przebiegu przedstawienia.