Efektem edukacji ekologicznej powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska, w tym np: – włączenie się do programu selektywnej zbiórki odpadów. Posiadamy tytuł od 2003 roku.

Strona projektu: http://www.kzg.pl/index.php/edukacja