REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „BAJU, BAJ…”

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria A: klasy 1 – 3

Kategoria B: klasy 4 – 7

 

 • Zadaniem uczestników konkursów jest samodzielne wymyślenie oraz nagranie na płytę CD bajki (kat. B) lub słuchowiska (kat. A i B) o dowolnej tematyce.

 

 • Jako bajka traktowane jest nagranie, którego długość wynosi maksymalnie 5 minut, dokonane przez jednego ucznia

z klas 4 – 7.

 

 • Jako słuchowisko traktowane jest nagranie, którego czas trwania wynosi maksymalnie 15 minut i uczestniczy w nim dowolna ilość uczniów z klas 1- 3 lub 4 –7.

 

 • Nadesłane prace będą oceniane przez powołane do tego jury z uwzględnieniem podziału kategorialnego. W kategorii uczniów starszych (B) przyznane będą oddzielne nagrody główne za bajkę indywidualną oraz słuchowisko (praca zbiorowa). W kategorii uczniów młodszych (A) jury przyzna nagrodę tylko za pracę zbiorową – słuchowisko.

 

 

 • Prace – nośniki audio w postaci płyt CD, nadsyłać należy na adres: Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa , ul. Strażacka 15, w terminie do 27.04.2018, z dopiskiem na kopercie „Baju, baj…”

 

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18.05.2018,

a zwycięzcy będą powiadomieni telefonicznie.

 

 • Rozdanie nagród odbędzie się podczas plenerowego festynu organizowanego co roku przez PSSP. O dokładnym terminie powiadomimy Państwa telefonicznie.

 

 

 • Prace konkursowe oceniane będą przez powołane do tego jury, od którego decyzji nie ma odwołania.

 

 • Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom.

 

 

 • W razie pytań prosimy o kontakt e- mailowy pod adresem:

wieczorkowska-hinc@gla.edu.pl

 

 • Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie szkolnej pod adresem : www.pssp.gla.edu.pl