12 marca uczniowie klasy I  udali do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, aby jako ławnicy sądowi wziąć udział  w procesie Wilka Leśnego oskarżonego o pożarcie Babci i Czerwonego Kapturka. Pierwszoklasiści  zapoznali się ze stanowiskiem oskarżyciela, obrońcy  oraz sędziego. Bardzo uważnie przysłuchiwali się zeznaniom oskarżonego Wilka i  świadków, czyli Czerwonego Kapturka, Babci  i Gajowego. Zadaniem małych ławników było ustalenie, czy Wilk jest winnym zarzucanego mu czynu, czy też należy go uniewinnić. Zdania były podzielone. Ustalenie werdyktu wcale nie było łatwe. Uczniowie rozważali wszystkie za i przeciw. Swoje stanowisko poparli mocnymi argumentami i ostatecznie uznali Wilka za niewinnego. Zwyciężyła wnikliwa obserwacja, logika oraz, wolne od stereotypowego, myślenie małych ławników, którzy stwierdzili, że Wilk nie mógł połknąć w całości i przetrzymywać w brzuchu – aż do przybycia Gajowego – babci i jej wnuczki. Po procesie  uczniowie zwiedzili sąd, spotkali się też panem sędzią, który  7 marca odwiedził pierwszaków w szkole i przybliżył im zawód prawnika.