img_0589Z dniem 08.11.2016 r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

  1. Zofia Ż., klasa 6B- Przewodnicząca
  2. Lena W., klasa 4A- Zastępca
  3. Dominik B., klasa 3C- Sekretarz
  4. Aleksandra K., klasa 3B- Sekcja organizacyjno- porządkowa
  5. Nikodem W., klasa 5A- Sekcja organizacyjno- porządkowa

Pracę nowego Samorządu Uczniowskiego będą nadzorowały uczennice klas VI- Inga R. oraz Oktawia Sz. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są p. Joanna Konkiel oraz p. Marta Wysocka.