Nauczyciele i pracownicy Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni, korzystający w tym roku szkolnym z dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, upowszechniali informacje dotyczące zdobytych doświadczeń podczas mobilności i kursów, w których brali udział realizując projekt “Innowacyjne podejście do rzeczywistości szkolnej w obliczu pandemii Covid-19”. Wystawa odbyła się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Podczas wystawy dzielono się efektami rozwoju umiejętności i kwalifikacji pracowników zdobytych podczas mobilności dotyczącymi podnoszenia umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli, wprowadzania innowacyjnych metod zarządzania placówką, wprowadzania nowych narzędzi i metod nauczania oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego dla uczniów po trudnym okresie pandemii COVID-19. Dzięki tej inicjatywie Społeczna Jedynka mogła podzielić się swoimi doświadczeniami z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz mieszkańców Gdyni. Prezentacja stanowiła doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, przyczyniając się do wzrostu świadomości w zakresie możliwości wzmacniania europejskiego wymiaru szkoły poprzez udział w projektach międzynarodowych i współpracę międzynarodową.

#ErasmusPlus #Edukacja #InnowacyjneNauczanie #COVID19 #WsparciePsychologiczne #MobilnośćNauczycieli #Gdynia #EdukacjaMiędzynarodowa #WspółpracaMiędzynarodowa #InnowacjeWZarządzaniu #NowoczesneMetodyNauczania #SpołecznaJedynka #OrganizacjePozarządowe #RozwójKompetencji #WzmacnianieUmiejętności #UniaEuropejska