Współpracujemy z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk w realizacji projektu Zdolni z Pomorza. SPOTKANIA AKADEMICKIE to nowa odsłona projektu „Zdolni z Pomorza” (http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/index.aspx), przygotowana przez nas z myślą o szkołach ponadgimnazjalnych. SPOTKANIA AKADEMICKIE są propozycją dla miłośników  szeroko rozumianej humanistyki i służą pogłębieniu wiedzy i kompetencji uczniów w zakresie zagadnień wykraczających poza program szkolny.

Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez wykładowców akademickich dla chętnych uczniów w wybrane soboty na Wydziale Humanistycznym UG w Gdańsku-Oliwie.

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/download.

Współpracujemy również z Kołem Naukowym Teatrologów BRIKOLAŻ UG; uczestniczymy w warsztatach skierowanych do szkół na temat kształcenia kompetencji odbioru sztuk teatralnych oraz kształcenia warsztatu teatrologa.

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/wiedza_o_teatrze_i_teatrologia/studenckie_kolo_naukowe_teatrologow_brikolaz