SAMSUNG CSCDziś nasi szóstoklasiści, tak jak 350 tysięcy polskich uczniów, przystąpili do sprawdzianu podsumowującego naukę w szkole podstawowej. Po raz pierwszy składał się on z dwóch części i sprawdzał wiedzę polonistyczno-matematyczną oraz znajomość języka angielskiego. Na początku wszyscy byli trochę zdenerwowani. Dobry humor nie opuszczał jednak nikogo – szczególnie w czasie przerwy, kiedy można było odpocząć i pokrzepić nadwątlone siły smakołykami przygotowanymi przez rodziców. Po sprawdzianie szóstoklasiści jednomyślnie stwierdzili, że nie było się czego bać! 🙂 Szkoda tylko, że na wyniki trzeba czekać aż dwa miesiące.