W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKIM SPRAWDZIANEM KOŃCZĄCYM SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

W DNIU 5 KWIETNIA (WTOREK) ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

KLASA VI
SPRAWDZIAN 9.00- 11.00

KLASY 0-V
7.30 – DLA CHĘTNYCH ZAJĘCIA W ŚWIETLICY DO GODZINY 17.00

Szóstoklasistom życzmy w tym dniu tradycyjnie połamania pióra! Powodzenia!