W piątek 14.09.2012 odbędzie się Ogólnoświatowa Akcja “Sprzątanie Świata” klasy I – III biorą w niej udział na drugiej godzinie lekcyjnej wraz ze swoimi wychowawcami – klasy te sprzątają najbliższy teren szkoły.

 Klasy IV – VI na pierwszych trzech lekcjach wychodzą z panią Anią Będziak  i panem Sławkiem Wierzchowskim i sprzątają teren leśny oraz okolice Witawy .
Do szkoły zostały dostarczone worki i rękawice foliowe przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni. Prosimy jednak o zabranie ze sobą w miarę możliwości rękawic gumowych.
Prosimy również o selekcję zbieranych odpadów na makulaturę, szkło itp.  Worki przynosimy na teren szkoły i zostawiamy koło naszego pojemnika na śmieci ponieważ z tego miejsca ma je odebrać Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni

Ze względu na pogodę i rodzaj akcji prosimy o odpowiedni strój.