Prezentacje konkursowe V Przeglądu Twórczości Dziecięcej odbędą się 14 maja 2010 tradycyjnie już w Sali Audytoryjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni przy ul. 10 lutego 33. Szczegółowy terminarz godzinowy będzie dostępny na stronie internetowej 10-go maja. Wszystkie zgłoszone placówki zostaną poinformowane do 11 maja telefonicznie o godzinie występu.