W zeszłym tygodniu, w ramach godziny wychowawczej w klasie 4 odbyły się zajęcia dotyczące segregacji śmieci i ich przetwarzania. Zajęcia zainspirowane były realizowanym w szkole projektem Erasmus plus I. N. S. P. I. R. E., który wzbogaca świadomość społeczności

szkolnej na temat celów zrównoważonego rozwoju. Atmosfera podczas zajęć była bardzo angażująca, uczniowie chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniami na temat segregacji odpadów. Młode pokolenie wykazało się imponującą wiedzą i wrażliwością ekologiczną oraz troską o środowisko, co było widoczne w ich zaangażowaniu podczas zajęć. Karty pracy, przygotowane specjalnie na tę okazję, okazały się bardzo atrakcyjne i pomocne w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Zajęcia były także częścią przygotowań do nadchodzącego Dnia Ziemi, co dodatkowo podkreśliło ich znaczenie. Podczas zajęć uczestnicy angażowali się w dyskusje, wymieniali swoje spostrzeżenia i refleksje na temat tematyki ekologicznej. Dodatkowo, wysłuchaliśmy podcastu na temat segregacji, co dodatkowo wzbogaciło nasze rozmowy. Widać było duże zaangażowanie wszystkich uczniów, co sprawiło, że zajęcia były nie tylko pouczające, ale również inspirujące. 🌱🗑️💡