Zapraszamy dzieci do udziału w Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Szkoły
Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni 2012/2013.

Cele i założenia turnieju:

– popularyzacja gry szachowej w środowisku szkolnym,
– organizacja czasu wolnego dzieci,
– popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego,
– wyłonienie Mistrza Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w szachach
TERMIN: 25 kwietnia 2013 (czwartek) godz. 15.00 – 17.00
MIEJSCE: Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Strażacka (sala wyznaczona przez dyrektora szkoły)
ORGANIZATORZY: Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
Body&Mind Edukacja Rozwój Aktywność – Marzena Gajlewicz
Odpowiedzialna/ Sędzia: Marzena Gajlewicz (Sędzia III klasy okręgowej)
Uczestnicy: uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej

NAGRODY: kategorie klasyfikacji:
Uczniowie klas 0-III I-puchar , medal
II- medal
III- medal
Uczniowie klas IV-VI I-puchar , medal
II- medal
III- medal
Dziewczęta I-puchar , medal
II- medal
III- medal
Dyplomy dla wszystkich uczestników

Program dnia: 15.00 – PRZYGOTOWANIE SALI GRY, zapisy
15.00 – otwarcie turnieju
15.00 – 17.00 – rozegranie I – V rundy
17.00 – zakończenie turnieju
SYSTEM GRY, PRZEPISY: szwajcarski, 5 rund,
gra przyspieszona – 2×10 min. na partię
Przepisy gry wg Kodeksu Szachowego PZSzach.
Pozdrawiam i zapraszam
Marzena Gajlewicz