Tydzień Sztuki organizowany przez niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenie In gremio i Społeczne Towarzystwo Oświatowe w terminie od 28.05-2.06.2012 to szereg zdarzeń artystycznych, podporządkowanych nadrzędnemu celowi – zaprezentowaniu gdyńskiego środowiska artystycznego i włączeniu mieszkańców Gdyni do różnych działań twórczych. Szczególną inspiracją Tygodnia Sztuki jest starożytna klasyfikacja Muz, odwołujących się do różnych dziedzin sztuki, oraz uwzględnienie ich współczesnych mutacji. Chcemy stworzyć mieszkańcom całego miasta możliwość partycypacji w kulturze poprzez aktywnie jej tworzenie oraz uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez specjalistów rozmaitych dziedzin sztuki, w tym tańca, muzyki, literatury, teatru, rzeźby, rysunku, grafiki, wizażu, grafiki komputerowej, filmu, telewizji, astronomii, śpiewu, fotografii czy nawet retoryki. Podczas całego tygodnia kręcony będzie film dokumentalny poświęcony gdyńskim artystom i działaniom artystycznym zaproponowanym przez szkoły. Film, podobnie jak finalny produkt wspólnoty artystów gdyńskich, czyli malowany obraz, zostaną przekazane Muzeum Miasta Gdyni w celu stworzenia trwałej pamiątki o współczesnych artystach żyjących i pracujących w Gdyni.

Odrębnym “produktem” Tygodnia Sztuki stanie się manifest artystyczny stworzony przez zaproszonych do współpracy nad jego tworzeniem artystów gdyńskich. Propagujemy ideę deklaratywności artystycznej, która jest nadrzędnym czynnikiem rozwoju sztuki, dlatego rola manifestu nie zostanie terminalnie ograniczona wyłącznie do zaplanowanego Tygodnia. Łączy nas jedno miasto, niech połączy nas czytelność idei i budowanie środowiska sprzyjającemu kreacji. Manifest zostanie uroczyście odczytany podczas parady sztuki, która odbędzie się 2 czerwca o godzinie 11.00 wyznaczonymi ulicami Gdyni, przekazany władzom Gdyni i rozesłany do różnych środowisk twórczych.

zdarzenie w ramach Tygodnia Sztuki
więcej na stronie: www.tydziensztuki.razem.pl