Znowu podróż do Warszawy. Współorganizujemy w Muzeum Powstania Warszawskiego premierową prezentację dokumentów archiwalnych po Jerzym Zborowskim “Jeremim” – uczestniku akcji pod Arsenałem, zastępcy dowódcy batalionu “Parasol” – jednym z bohaterów lektury “Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Sala była niemalże pełna, a wszystko udało się na medal!

Gratulujemy naszym uczniom oraz p. Waldemarowi Stopczyńskiemu.